Wat is een leerverhaal?

Mensen gebruiken al sinds jaar en dag leerverhalen om anderen en elkaar iets te kunnen leren. Zo schrijft Wolfram von Eschenback in zijn ridderroman Parzival, aan het begin van het eerste avontuur: “Ik heb nooit een man gekend zo wijs dat hij niet gaarne zou vernemen in welke richting dit verhaal streeft, en welke goede leer het biedt.” Let op, dit schrijft hij omstreeks 1210! Verhalen en onderwijs trekken hier hand in hand met elkaar op.

Een leerverhaal is een vertelling met een begin en een eind, waarin iemand zijn leerervaringen uit de doeken doet en vertelt welke invloed dat op hem heeft gehad. Dit om anderen daarin mee te nemen. Zo’n verhaal volgt een min of meer vast plot, een vaste verhaallijn en laat zien hoe de lerende hoofdpersoon door alle gebeurtenissen en ervaringen gevormd is tot wie hij nu is.

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Lee. S. Shulman  ontwikkelde zijn inmiddels vermaarde Table of Learning om het veelzijdige proces van leren inzichtelijk te maken. Hij geeft aan dat zijn Table zich uitstekend leent om een leerverhaal van te maken. Deze leerverhalen voor herregistratie zijn dan ook allemaal geschreven rond zijn Table of Learning en daarom zeer geschikt voor professionalisering en behoren tot hogere vormen van leren.

Een leerverhaal kent geen dwingende toetsing, met een serie tussentijdse opdrachten of een afrondende eindopdracht bijvoorbeeld. Als je aan de slag gaat met een leerverhaal volg je aan de hanPagina bekijkend van een leerplot een per leerverhaal wisselend aantal leerscènes. Je beschrijf op deze manier je leerervaringen als leerreis door de tijd heen. Je doet dit met het bewustzijn dat je dit leerverhaal aan anderen moet kunnen vertellen en wel zo dat zij begrijpen wat je al lerend hebt doorgemaakt en welke invloed dat op jou heeft gehad.

Bij een leerreis gaat het dus om jouw individuele leerreis en dat is de reden dat deze benadering zich prima leent voor de inzet van een onlineleeromgeving, waarin je op je eigen tempo door jouw verhaal heengaat. Bij het maken van je leerverhaal ontvang je ondersteuning door een mentor, die jou coacht op jouw leerverhaal. Deze ondersteuning verloopt via de contactmomenten rond de leerscènes.

Hoewel het dus om een individueel leerproces gaat, is het mogelijk om deelnemers aan hetzelfde leerverhaal bij elkaar te brengen, zodat ze feedback op elkaars leerscènes en leerverhaal kunnen geven. Verschillende leerverhalen hebben ook de mogelijkheid om masterclasses met deskundigen te organiseren. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers aan een leerverhaal.