Zo ontstonden deze leerverhalen

Al langere tijd liep een schoolleider van een basisschool in het westen van het land met twijfels rond. “Vertel ik op de goede manier het verhaal van onze school en bereik ik ouders daarmee?”

Op een dag raakte hij hierover in gesprek met een ouder. Die vroeg zich op zijn beurt weer af waarom het onderwijs zijn professionaliteit toch zo bescheiden uitdrukt. ‘Jullie zijn toch professionals en van groot belang voor de samenleving?’, vond hij. Dat raakte de schoolleider en samen besloten ze de handschoen op te pakken.

De schoolleider en ouder richtten een leergemeenschap op, waarin ook het team ging participeren.  De zoektocht was beslist niet eenvoudig. De waan van dag bleek heel sterk en ze moesten bij elke stap die weer opnieuw overwinnen. Maar stap voor stap ontstond er toch wat. Aanvankelijk was de inzet gericht op goed bestuur, horizontale verantwoording en dialoog. Later verschuift de aandacht meer naar het bestaansrecht van een school, narratieve verantwoording en de betekenis van onderwijs voor alle betrokkenen. De ontdekking die volgde was dat een school zich prima laat verstaan als leerverhaal, waarin alle betrokkenen meegenomen moeten worden, wil dit verhaal goed aflopen. Ze gaven hun leergemeenschap de naam De betekenisvolle school.

Toen deed de vraag zich voor: hoe kunnen we onze leerwinst delen met andere schoolleiders? De opgedane kennis en ervaring brachten de initiatiefnemers in eerste instantie onder in een fysiek traject. Later bleken onlinetrajecten rond een serie leerverhalen voor veel schoolleiders een beter middel te zijn voor hun professionalisering en daaropvolgende herregistratie. Deze leerverhalen voor herregistratie zijn verzameld op deze website.

Op deze manier keert de leerwinst van deze leergemeenschap terug naar waar die ontstaan is: in het onderwijs.

Zo ontstonden dus de leerverhalen op de website.