Hoe werkt dat professionaliseren met een leerverhaal?

Jezelf ontwikkelen met een leerverhaal is een nieuwe manier van professionaliseren. Introductieleerverhaal Op zoek naar de verloren helden is bedoeld voor schoolleiders die de eerste schreden willen zetten op dit pad, gericht op het versterken van betekenisvol leiderschap. Hebben ze dit leerverhaal afgerond dan kunnen ze de specialisatieleerverhalen volgen.

Bij deze leerverhalen gaat het om een individuele leerreis via een online-leeromgeving omdat dit het beste aansluit bij het werken met individuele leerverhalen. Aan de hand van literatuur en leesopdrachten, maar ook op basis van onderzoek naar de eigen schoolpraktijk maakt de schoolleider zijn eigen leerverhaal door. Dit verhaal is opgebouwd uit een aantal leerscènes, die hij een voor een kan afwerken. Na afloop van elke leerscène hebben de schoolleider en de mentor contact met elkaar over de opgedane leerervaringen en hoe die in zijn leerverhaal zijn terecht komt.

Als de schoolleider alle leerscènes heeft verwerkt, heeft hij als vanzelf zijn leerverhaal geschreven. Daarmee levert hij tevens het bewijs van zijn leerontwikkeling en professionalisering. Op grond hiervan ontvangt hij zijn certificaat, waarmee hij zich kan herregisteren.