Over leerverhalenIndividueel traject

Schoolleiders kunnen dit traject volgen via een individuele, digitale route met een ondersteunende elektronische leeromgeving. Daar krijgen zij alle leerstof aangeboden, kunnen zij contact onderhouden met de begeleiders en opdrachten inleveren. Zij kunnen dan in hun eigen tempo dit leertraject afronden. Dit individuele…
  

Helpt dit jou verder?

Een schoolleider heeft na jaren hard werken alles picobello voor elkaar op zijn school. Een goed inspectierapport bevestigt dat. Toch voelt hij altijd nog een zekere onrust bij zichzelf. Zegt hij als schoolleider wel alles wat hij zou kunnen zeggen over zijn…


Zo ontstonden deze leerverhalen

Al langere tijd liep een schoolleider van een basisschool in het westen van het land met twijfels rond. “Vertel ik op de goede manier het verhaal van onze school en bereik ik ouders daarmee?” Op een dag raakte hij hierover in gesprek met…


Hoe werkt dat professionaliseren met een leerverhaal?

Jezelf ontwikkelen met een leerverhaal is een nieuwe manier van professionaliseren. Introductieleerverhaal Op zoek naar de verloren helden is bedoeld voor schoolleiders die de eerste schreden willen zetten op dit pad, gericht op het versterken van betekenisvol leiderschap. Hebben ze dit leerverhaal…


Hoeveel studietijd kosten deze leerverhalen?

Alle leerverhalen kennen een studiebelasting van 60 uur. De herregistratiewaarde per leerverhaal wisselt van van 55 tot 65%. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina’s van de betreffende leerverhalen.


Hoe kom ik aan 100% herregistratiewaarde?

Het leerverhaal Op zoek naar de verloren helden vormt een introductie tot de wereld van deze leerverhalen. Heb je deze kennismaking gevolgd dan weet je waar het bij leerverhalen omgaat en kun je aan de slag met de andere leerverhalen. Leerverhaal Op zoek…


Wanneer kan ik starten?

Voor het introductieleerverhaal Op zoek naar de verloren helden en de andere leerverhalen kun je jezelf tot het einde van het jaar aanmelden. Doe dit via de pagina van het betreffend leerverhaal. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn, dan kun je ook later…


Wat is een leerverhaal?

Mensen gebruiken al sinds jaar en dag leerverhalen om anderen en elkaar iets te kunnen leren. Zo schrijft Wolfram von Eschenback in zijn ridderroman Parzival, aan het begin van het eerste avontuur: “Ik heb nooit een man gekend zo wijs dat hij…